مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسي برق
  گرایش قدرت /دانشگاه دانشگاه آزادورامين

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • PLC logo
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدرك مؤسسه پژواك تهران
 • PLC S7 300/400
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدرك مؤسسه پژواك تهران
 • مونتاژ تابلو برق
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدرك مؤسسه پژواك تهران

ابزار و نرم افزار

 • PSpice
  40% Complete
  عنوان مدرک: مربوط به كلاس هاي آموزشي دانشگاه مي باشد
 • Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PLC logo
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدرك مؤسسه پژواك تهران
 • PLC S7 300/400
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدرك مؤسسه پژواك تهران
 • مونتاژ تابلو برق
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدرك مؤسسه پژواك تهران
https://.com