مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه کوثر قزوین / معدل 14.6

نقاط قوت رفتاری

  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com