مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1370 تا 1371
  دیپلم انسانی
  گرایش -

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت دارویی آدورا طب
  بازاریابی و فروش/ کارشناس دارویی

  توضیحات: اینجانب به مدت ۴ سال در زمینه کارشناس دارویی
  فعالیت داشتم و جهت ارتقا افزایش ماموریت به همراه بوده است.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوهنوردی
 • شنا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com