مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1377
  دیپلم حسابداری
  گرایش بازرگانی / معدل 13.75

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹
  شرکت بوتان گاز
  مالی و حسابداری/ سرپرست فروش
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۵
  شرکت پارسیان پالایش
  مالی و حسابداری/ مالی واداری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی .اجتماعی .ورزشی
 • Gفرهنکی اجتماعی ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اداری و مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارکرد عملی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: عملی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
دانش تخصصی
 • اداری و مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com