مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی الکترونیک
    گرایش الکترونیک /دانشگاه علامه-شهر قزوین / معدل 18
https://.com