مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسي برق
  گرایش الكترونيك /دانشگاه سراسري تفرش

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت هيراد و دانشگاه تفرش
  مهندسی برق/ مهندس فروش-استاد

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • - آشنایی با زبان برنامه نویسی Matlab, C++, OpenCV - آشنایی با برنامه های کاربردی رشته برقHspice, Pspice, Proteus, Orcad,c
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • - آشنایی با زبان برنامه نویسی Matlab, C++, OpenCV - آشنایی با برنامه های کاربردی رشته برقHspice, Pspice, Proteus, Orcad,c
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com