مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1388
  دیپلم علوم تجربی
  / معدل 1571

دانش تخصصی

 • دوره تکنسین عمومی چهار ماهه به مدت 600 ساعت در شرکت ره آوران فنون پتروشیمیRFPC
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین مکانیک
 • تعمیر و نگهداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجهیزات دوار و تعمیرات آنها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ(Piping)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه خوانی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی عمومی و آتش نشانیHSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شیرهای صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مبدل های حرارتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کمپرسورهای صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عیب یابی و ارتعاشات
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره تکنسین عمومی چهار ماهه به مدت 600 ساعت در شرکت ره آوران فنون پتروشیمیRFPC
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین مکانیک
 • تعمیر و نگهداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجهیزات دوار و تعمیرات آنها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ(Piping)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه خوانی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی عمومی و آتش نشانیHSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شیرهای صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مبدل های حرارتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کمپرسورهای صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عیب یابی و ارتعاشات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com