مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی تربیت بدنی(مرتبط با رشته آتش نشانی)
  /دانشگاه

دانش تخصصی

 • افسر ایمنی HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امداد و کمک های اولیه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • افسر ایمنی HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امداد و کمک های اولیه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com