مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  کارشناسی زبان و ادبیات روسی
  گرایش ادبیات /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  پژوهشگاه نفت
  مترجم همزمان
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت جاده ابریشم قزاق پرشیا
  بازاریابی و فروش/ مدیریت بازرگانی
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۷
  شرکت روسان
  مترجم و طراح وب

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • روسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com