مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم انسانی
  گرایش زبان وادبیات فارسی /دانشگاه دانشگاه ازاد شیراز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  هتل هما
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ کارااموز فرانت افیس وهتلداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کارمند فرانت افیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی وحرفه ای وپذیرشگر هتل

ابزار و نرم افزار

 • افیس ونرم افزار میزبان
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاه ازاد زبان
دانش تخصصی
 • کارمند فرانت افیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی وحرفه ای وپذیرشگر هتل
https://.com