مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم معماری

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مسکن دی.فروشگاه بهاران.دندانپزشکی توکلی
  مالی و حسابداری/ منشی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت های معتبر ساختمانی
  مهندسی عمران/ معماری/ اتوکد کار_طراحی داخلی_دکوراسیون

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی و هنری(ساخت ماکتهای ساختمانی_بازیگری و تئاتر)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر-اوتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com