مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن / معدل 17.6

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL-IT Windows Internet Word Excel Access PowerPoint
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالی - همکاران سیستم
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL-IT Windows Internet Word Excel Access PowerPoint
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالی - همکاران سیستم
https://.com