مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1388
    کارشناسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه آزاد یزد / معدل 15
https://.com