مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1382
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه خوراسگان اصفهان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دارالترجمه آسیا - کشور قطر
  مترجم زبان عربی و کارمند دفتری
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر- سمعی و بصری- کتابخانه
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت های موجود در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول نشریه شرکت و مسئول دفتر
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دفتر روزنامه راه مردم
  آماده سازی مطالب جهت چاپ از جمله تایپ و طراحی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com