مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش MBA /دانشگاه پیام نور تهران غرب / معدل 17
 • 1384 تا 1387
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه غیرانتفاعی-صنایع ایران

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پرشین پارس
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول
 • خرداد ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۲
  سهند سامانه برتر
  کارشناس
 • آذر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  ارمیا سیستم
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار Winkart
 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
 • مدیریت خرید
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • winkart
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت علم و صنعت

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه سیمین
دانش تخصصی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار Winkart
 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
 • مدیریت خرید
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com