مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 14.9

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  شهرداری
  کارگزینی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photography
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com