مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش کارآفرینی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 15.98
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی بهداشت
  گرایش حرفه ای /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 15.97

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  هفته نامه تجارت فردا
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ روزنامه نگار
 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس اقتصادی
 • دی ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۴
  اتاق بازرگانی تهران
  کارشناس صادرات

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com