مختصری از من

به عنوان فردی که از روی علاقه و بصورت حرفه ای در زمینه ی مدیریت اعم از بازرگانی بین الملل، کسب و کار، منابع، استراتژیک و غیره فعال هستم. علاقه مند هستم ضمن به اشتراک گذاشتن آموخته های آکادمیک خود با شما، از دانش تجربی و فنی شما در جهت ارتقای سازمان شما و خود استفاده کنم.
چند ویژگی بارز من که در پیشبرد اهداف سازمانی شما میتواند موثر باشد، روحیه ی بالای کار تیمی، نشاط و انگیزه ی زیاد در حل مشکلات و خلاقیت و نوآوری برای طرح راه حل های بدیع و تازه است. شخصیت خودانگیخته و پویا که در موفقیت های فردی من بسیار موثر بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی به من میدهد استقلال فکری و قدرت اراده و تجزیه و تحلیل محیط و اتفاقات است. که البته همواره سعی در حل مسائل با روشهای نو و خلاقانه در کنار استفاده از تجربه دیگران راهگشا بوده است.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس خصوصی در موسسه قلم چی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ماموریت های برون مرزی، ارتباط با شرکتهای خرجی، ورود به حوزه تخصصی بازرگانی بین الملل، کسب تخصص در مدیریت استراتژیک و نحوه ی ارائه مشاوره، تحلیل بازار و محیط کسب و کار

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com