مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت مواد مهندسی تیوا
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ تبلیغات

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com