مختصری از من

اینجانب حتی به صورت دوره های کوتاه مدت در بعضی ازشرکتها در بخش های تولید هم کار کرده ام و دارای سابقه بیمه حدودا دوسال میباشم وبصورت تمام وقت قادر به همکاری هستم اشنا به نام افزار حسابداری سپیدار نیز میباشم

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۶
  اداری شرکت لبنی شاهد
  مسئول دفتر/ منشی وبایگانی

  توضیحات: درضمن کار با کامپیوتر وثبت کلیه شیر مدارس ونوشتن قرارداد کارکنان به عهده اینجانب بود

دانش تخصصی

 • ICDL1,2ومهاجرت های هفت گانه
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی وحرفه ای
دانش تخصصی
 • ICDL1,2ومهاجرت های هفت گانه
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی وحرفه ای
https://.com