مختصری از من

متعهد به کار وتسلط به کارهایی که نیاز به پیگیریهای طولانی دارد...بسیار پویا در این زمینه میباشم

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه دانشگاه فیروزکوه / معدل 17.75

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی گویان افزار
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس تدارکات وانبار وخرید
 • تیر ۱۳۸۲ تا تیر ۱۳۹۱
  شرکت مهندسی تذرو افزار
  مالی و حسابداری/ مسئول وصول مطالبات وآزاد کردن ضمانتنامه ها
 • اردیبهشت ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۲
  شرکت صنعتی اورین
  بازاریابی و فروش/ بازرگانی وفروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هرگونه فعالیت ورزشیوفرهنگی

دانش تخصصی

 • قسمت خرید وپیگیریهای مربوطه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قسمت خرید وپیگیریهای مربوطه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com