مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار mba
    /دانشگاه خوارزمی تهران / معدل 18.05
  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی عمران
    /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.85
https://.com