مختصری از من

بجهت داشتن سابقه کار در داروسازی اسوه با عناوین کارشناس صادرات و کارشناس بازرگانی و خرید خارجی، توانایی لازم در خصوص منبع یابی، استعلام قیمت از فروشندگان، مقایسه قیمت، تهیه فرم کمسیون، تهیه مدارک جهت اخذ مجوز ورود، ثبت سفارش، تهیه فرم های حواله و گشایش اعتبار بانک، تهیه فرم بیمه کالا، درخواست تامین وجه و... را دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
  گرایش آموزش /دانشگاه شهر قدس / معدل 15.5

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • صادرات و واردات
  60% Complete
  عنوان مدرک: اعتبارات اسنادی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • صادرات و واردات
  60% Complete
  عنوان مدرک: اعتبارات اسنادی
https://.com