مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش آبیاری /دانشگاه آزاد لاهیجان / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  هتل
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ پدیرشگر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com