مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه پیام نور اشتهارد

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  نمایندگی نرم افزار هلو کرج
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ پذیرش

  توضیحات: اینجانب در مجموعه نمایندگی نرم افزار حسابداری هلو بخش روابط عمومی ، ارتباط با مشتری ، نظر سنجی میزان رضایت ارباب رجوع و هماهنگی درون مجموعه ای واحد های مختلف و هماهنگی اعزام کارشناس به محل مشتری را عهده دار هستم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک رسمی شرکت طرفه نگار
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک رسمی شرکت طرفه نگار
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com