مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی گرافیک
  گرایش طراحی کاراکتر /دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پدیده مهر گیاه(دمنوش گیاهی)
  هنر/طراحی/ کارشناس بصری فضای مجازی.گرافیست.طراح کاراکتر

پروژه ها

 • 1395
  بسته بندی.پست فضای مجازی.طراحی کاراکتر
  گرافیست

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • گرافیست.طراح کاراکتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی گرافیک

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop. Art Rage. Ai
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گرافیست.طراح کاراکتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی گرافیک
https://.com