مختصری از من

علاقمندی های حرفه ای:

- تجزیه و تحلیل شغل
- نیاز سنجی
- طراحی دوره
- ارزشیابی اثربخشی ( کرک پاتریک، ROI، مدل انتقال یادگیری)
- استاندارد های آموزشی
- آموزش مبتنی بر شایستگی
- قرارداد های یادگیری
- آموزش خرد
- IDP
- ارزیابی عملکرد
- آموزش استراتژیک

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی ارشد علوم تربیتی
  گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17.96
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی علوم تربیتی
  گرایش مدیریت آموزشی /دانشگاه تهران / معدل 16.15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  شرکت در همایش منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی؛ با رویکرد تغییر نظام مدیریت منابع انسانی به مدیریت استعداد؛
 • 1396
  شرکت در جشنواره ی کارآفرینی آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی
 • 1395
  شرکت در چهارمین همایش آموزش و توسعه ی منابع انسانی؛ با رویکرد تغییر پارادایم از مدیریت دانش به مدیریت یادگیری؛ . (صاحب غرفه)
 • 1395
  شرکت در کارگاه کارآفرینی در علوم انسانی (+گواهی)
 • 1395
  شرکت در کارگاه آشنایی با استاندارد ISO 29990 (+گواهی)
 • 1395
  مدرس کارگاه ؛ آشنایی با المپیاد علمی علوم تربیتی؛ در دانشگده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (+ گواهی)
 • 1394
  پروژه کارشناسی ، عنوان : بررسی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی و فشار روانی( استرس شغلی) در کارشناسان آموزش دانشکده های علوم رفتاری دانشگاه تهران.

افتخارات

 • 1395
  رتبه 1 در کنکور کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی
  در سه گرایش مدیریت آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
 • 1395
  کسب رتبه 14 در المپیاد دانشجویی کشور در رشته ی علوم تربیتی و عضویت در پانزده نفر برتر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نایب دبیر انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی 96-1395
 • باریکن نیمه حرفه ای فوتبال و فوتسال
 • علاقه مند به فعالیت های آموزشی در حوضه ی بزرگسالان و خردسالان
 • سردبیر نشریه ی بیناس (علمی، آموزشی، تربیتی). دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو شورای راهبردی(دبیر پشتیبانی) و مدیر اجرایی نخستین جشنواره ی کارافرینی آموزشی،15 و 16 آبان 1396، دانشگاه شهید بهشتی
 • دبیر شورای مرکزی انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی 97-1396

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com