مختصری از من

انگیزه بالا جهت انجام وظیفه محوله ، پشتکار بالا ، علاقه مند به سیستم سازی و برقراری نظم و انظباط، روابط عمومی خوب، انتقاد پذیر و خلاقیت و نو آوری

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد سنجش از راه دور اطلاعات جغرافیایی
  گرایش آب و خاک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد / معدل 18.14
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مهندس کشاورزی
  گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز / معدل 16.17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت پویای ابتکار پیشه
  مسئول دفتر/
 • تیر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  سازمان منابع طبیعی مسجدسلیمان
  فنی مهندسی( تعیین محدوده ملی و زراعی اراضی با استفاده از نقشه 1/25000)
 • آبان ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۱
  مدیریت بانک کشاورزی اهواز
  کارشناس بیمه محصولات کشاورزی اهواز( کار با دستگاه GPS تایید محدوده اراضی بیمه شده)
 • آبان ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷
  سازمان حفظ نباتات
  کارشناس حفظ نباتات
 • آذر ۱۳۸۰ تا مرداد ۱۳۸۶
  شرکت نیکواندیشان جنوب
  امور اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از راه دوررگرسیون لوجستیک (مطالعه موردی :منطقه گلپایگان) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا)
 • 1394
  بررسی تغییرات رودخانه کارون و پیش بینی آن به روش زنجیره مارکوف (مطالعه موردی شهرستان اهواز) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا)
 • 1394
  معرفی پتانسیل های شهرستان اندیکا جهت توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی شهرستان اندیکا) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا)
 • 1394
  راهکارهای مدیریتی اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده شیمبار با استفاده از مدل SWOT 1394/11/09 در همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و پدافند زیستی
 • 1393
  کار گاه آموزشی ساج اتوماتیک در رسم حوضه آبخیز در تاریخ 06/12/1393 توسط نخستین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS ) در آمایش سرزمین در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • 1393
  گارگاه آموزشی مدلهای کاربری زمین و پوشش اراضی در تاریخ 05/12/1393 توسط نخستین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS ) در آمایش سرزمین در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد برگزار گردید.

پروژه ها

 • 1393
  تهیه نقشه گردشگری شهرستان اندیکا
  کارشناس طراح GIS

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • GPS / Map source
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Google Eart
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • IDRISI Selva)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ENVI
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AUTOCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Map source
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • 9- نرم افزار ادریسی(IDRISI Selva)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft ofice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Google Earht
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • GPS / Map source
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Google Eart
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • IDRISI Selva)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ENVI
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AUTOCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com