مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی خواجه نصیر / معدل 17
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 17.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت ارتباطات مهندسی سرونت
  مهندسی برق/ مدیر فنی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مدرس IEEE در حوزه FPGA به مدت 3 سال
 • برگزاری کارگاه آموزشی متلب-سیمولینک

افتخارات

 • استاد برگزیده IEEE در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • برگزیده سمینار علوم شناختی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: System Engineering
 • FPGA پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: IEEE Teacher
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم‌ های پشتیبان تصمیم (DSS)
  100% Complete
  عنوان مدرک: DSS Management
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم عامل های لینوکس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و تولید محتوای الکترونیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم و اصول سایبر ژورنالیسم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های عصبی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعامل انسان و کامپیوتر (HCI)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ModelSim
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • LabVIEW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • خوشه بندی (clustering)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استراتژی محتوا (Content Strategy)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Performance Tuning
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Toefel-114
دانش تخصصی
 • طراحی سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: System Engineering
 • FPGA پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: IEEE Teacher
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم‌ های پشتیبان تصمیم (DSS)
  100% Complete
  عنوان مدرک: DSS Management
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم عامل های لینوکس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و تولید محتوای الکترونیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم و اصول سایبر ژورنالیسم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های عصبی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعامل انسان و کامپیوتر (HCI)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com