مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه / معدل 18

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت سبدگردان کاریزما
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی و صندوق
 • تیر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۶
  شرکت پتروشیمی جم
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل کیفیت

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رایان هم افزا
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com