مختصری از من

مهارتهای تخصصی در رشته ی خودم و تا حدودی سخت افزار ونرم افزار کامپوتر.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه اموزش عالی صفاهان / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Altium Designer (طراحی مدار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: New Interchang -third edition
دانش تخصصی
 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com