مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار -MBA
  گرایش بازاریابی /دانشگاه پیام نور
 • 1378 تا 1382
  کارشناسی کارشناسی فرش
  گرایش طراحی /دانشگاه علم و فرهنگ

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  فروشگاه های زنجیره ای "Toy Toy"
  بازاریابی و فروش/ مدیر مارکتینگ
 • فروردین ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  هایپر سالو
  بازاریابی و فروش/ مدیر توسعه بازار و برند
 • مرداد ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  راک تهران
  بازاریابی و فروش/ مدیر مهندسی فروش

پروژه ها

 • 1394
  تجهیز و واگذاری فودکورت سالو
  مدیر پروژه
 • 1394
  تجهیز و واگذاری برند شاپ سالو
  مدیر پروژه
 • 1393
  تجهیز و راه اندازی هایپر استار-کوروش
  مدیر پروژه
 • 1393
  تجهیز و راه اندازی هایپر استار-تیراژه ۲
  مدیر پروژه
 • 1392
  تجهیز و راه اندازی هایپر استار-ارم
  مدیر پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com