مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک بیوسیستم
  /دانشگاه صنعتی اصفهان

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  40% Complete
  عنوان مدرک: CATIA

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: EL4
https://.com