مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم مکانیک ساخت و تولید
  گرایش ماشین ابزار /دانشگاه دانشگاه فنی و حرفه ای بروجرد / معدل 14.17
 • 1385 تا 1387
  دیپلم مکانیک
  گرایش ساخت تولید / معدل 16.27

پروژه ها

 • 1393
  طراحی و ساخت بخاری با سوخت سلولوزی
  پروژه دانشجویی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضویت در انجمن بلوط بانان زاگرس
 • عضویت در انجمن حامیان محیط زیست
 • عضویت در بسیج مهندسی
 • عضویت در انجمن مهندسین مکانیک ایران
 • عضویت در انجمن مهندسی ساخت وتولید ایران

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تراشکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش VT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش VT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش PT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرزکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرزکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • صفحه تراش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اندازه گیری و کنترل قطعات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری SMAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور دفتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • درجه ۲ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تراشکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش VT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش VT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش PT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرزکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرزکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • صفحه تراش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اندازه گیری و کنترل قطعات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری SMAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور دفتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com