مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
  گرایش سیاست های تحقیق و توسغه /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 17.98
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان / معدل 15.1

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  شرکت خدماتی کیهان
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر پرسنلی
 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پارک علم و فناوری فارس
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ برنامه ریزی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com