مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  دیپلم تجربی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تسیسات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسیسات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com