مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مربي شنا
 • علاقمند به كوهنوردي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نوسا
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول حسابداري ١ و ٢ سازمان مديريت صنعتي

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com