مختصری از من

آشنایی با یک کارگاه تراشکاری

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه یزد / معدل 15.81

پروژه ها

 • 1394
  بررسی جریان سیال ویسکوالاستیک با نرم افزار اپن فوم

دانش تخصصی

 • جوشکاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک - طراحی تاسیسات
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • openfoam
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fluent
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • carrier HAP
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جوشکاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک - طراحی تاسیسات
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com