مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت آکام فرتاک قرن (افق)
  مهندسی مکانیکهوافضا/ مهندس اجرا
 • تیر ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت توسعه صنایع تاسیساتی ایران
  مهندسی مکانیکهوافضا/ مهندس اجرا
 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت ژالکه
  مهندسی مکانیکهوافضا/ مهندس اجرا
 • تیر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  پیمانکار جز پروژه آذران صنعت
  مهندسی مکانیکهوافضا/ مهندس اجرا
 • تیر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۳
  پیمانکاری متفرقه تاسیسات (ساختمان های مسکونی و تجاری، بیمارستان خیریه خاتم الانبیا پردیس و دانشگاه آزاد پردیس )
  مهندسی مکانیکهوافضا/ پیمانکار جز و مهندس اجرا

  توضیحات: انجام کارهای اعم از لوله کشی اسپرینکلر ،تهویه، فاضلاب...

نقاط قوت رفتاری

 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • داری مدرک بازرسی جوش و آشنایی با اتوکد کتیا و اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک بازرسی جوشVTوCWI

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد و کتیا و اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • داری مدرک بازرسی جوش و آشنایی با اتوکد کتیا و اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک بازرسی جوشVTوCWI
https://.com