مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی آب
  گرایش آبیاری و زهکشی /دانشگاه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / معدل 17
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی آب
  /دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۳
  شرکت مجری مهندسین آب گستر شمال
  مجری

  توضیحات: -نصب و اجرای آبیاری قطره ای
  - نصب و اجرای آبیاری بارانی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰
  شرکت مهندسین مشاور توسعه پایدار جلگه
  مهندس مشاور و ناظر

  توضیحات: -طراحی آبیاری و زهکشی
  -طراحی ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب
  -بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  -مقاله کنفرانسی با عنوان تأثیر زهکشی در کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از بکارگیری علف کش متری بوزین -مقاله کنفرانسی با عنوان تأثير دور آبياري بر ميزان غلظت سم علفکش در خاک
 • 1390
  -مقاله پایش خشکسالی و بررسی اثرات آن بر کشاورزی در استان تهران -مقاله بررسی توزیع مکانی شوری تحت آبیاری ناقص ریشه و آبیاری کامل در محدوده ریشه گیاه ذرت

افتخارات

 • 1394
  دانشجوی نمونه مقطع کارشناسی ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره های آموزشی طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهران به مدت 100 ساعت

ابزار و نرم افزار

 • بسته نرم افزاری آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری spss,Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای مهندسی آب(...-Netafim-Hec Hms-Hec Ras-Smada-Cped-Lingo)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره های آموزشی طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهران به مدت 100 ساعت
https://.com