مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  تدوین
  مستند

  توضیحات: تدوین مستند مُهر مهر از شبکه نور "مراد نظری"
  تدوین مستند خیاط پرنده باز"مراد نظری"
  تدوین مستند شب ها می لنگند"محمد جواد نظری"
  تدوین مستند تبلیغاتی زنبور درمانی "مرتضی دهنوی"
  تدوین مستند درختان مرده"مراد نظری"
  تدوین فیلم کوتاه اینجا یکی نیست "محسن مهر حسینی"
  تدوین پشت صحنه سریال آرام میگیریم(فازاول) "روح الله سهرابی"

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  تصویربرداری
  مستند و فیلم کوتاه

  توضیحات: تصویربردای فیلم کوتاه پنج "رضا موسوی"
  تصویربردای فیلم کوتاه تنگسیر "محمد جواد نظری"
  تصویربردای مستند مُهرمهر "مراد نظری"
  تصویربرداری مستند شب ها می لنگند " محمد جواد نظری"
  تصویربرداری مستند زنبور درمانی "مرتضی دهنوی"
  تصویربرداری پشت صحنه سریال آرام می گیریم(فاز اول)"روح الله سهرابی"
  تصویربرداری مستند مسیر سبز"مراد نظری"

https://.com