مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی فيزيك
    گرایش جامدات /دانشگاه
https://.com