مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش برنامه ريزي و تحليل سيستمها /دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي / معدل 14.3

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  صباشيمي آريا
  مهندسی صنایع/ كارشناس تضمين كيفيت و منابع انساني
 • دی ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۴
  گلستان
  مهندسی صنایع/ سرپرست تضمين كيفيت
 • اسفند ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۲
  هرمزان
  مهندسی صنایع/ نماينده مديريت
 • تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  پي سنگ
  مهندسی صنایع/ كارشناس كنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • استاندارد ISO 14001 , ISO18001و Iso 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد ISOTS29001
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استاندارد ISO 14001 , ISO18001و Iso 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد ISOTS29001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com