مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم عمران
  / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک: طراح گرافیک

ابزار و نرم افزار

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک: طراح گرافیک

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک: طراح گرافیک
https://.com