مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی
    گرایش کشاورزی /دانشگاه آزاد ورامین

پیشینه شغلی

  • مرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
    شرکت ماه دانه پردیس
    کارگر
https://.com