مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  ندارم
  مالی و حسابداری/ ندارم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مکاتبات بازرگانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکاتبات بازرگانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com