مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com