مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه ازاد رشت
https://.com