مختصری از من

تعهد ، انگیزه بالا و جدیت با ارزش ترین سرمایه های من برای ورود به محیط کار می باشد لذا خواهان کار در سازمانی هستم که همگام با اهداف جامعه و عاری از هر گونه مسائل ضد اخلاقی باشد تا بتوانم با تمام خود برای تخقق

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات(IT)
  گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته /دانشگاه دانشگاه خوارزمی / معدل 18.85
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تجزیه وتحلیل سیستم ها /دانشگاه علوم و فنون مازندران / معدل 14

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • طبیعت گردی-

دانش تخصصی

 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: 1,2

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران-سفیر
دانش تخصصی
 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com