مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی شیمی کاربردی
  /دانشگاه آزاد تهران شمال / معدل 14.26

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  پارس سینوهه پاد
  کارشناس بازرگانی

  توضیحات: اخذ مجوزات وزارت بهداشت ، راهکار ترخیص کالهای بیمارستانی ، مدیریت و برنامه ریزی صحیح در اجرا

 • مرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  نیکسامد
  کارشناس بازرگانی و مسدول کنترل پروژه
 • فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲
  آذین رهاورد لیان
  مدیر فروش - بازرگانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا
 • تئاتر
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی بین الملل
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی بین الملل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com