مختصری از من

پیشینه شغلی

  • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    شایان قالب یدک
    مهندسی صنایع/ مهندس کنترل کیفیت
https://.com